Tìm hiểu thương mại là gì? Đặc điểm của vai trò thương mại

Thương mại là hoạt động thường xuyên trong đời sống và có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, từ đó làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế. Vậy thương mại là gì? Nó có vai trò gì trong đời sống kinh tế xã hội? Hãy cùng teologiromani.org tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

I. Thương mại là gì? 

Thương mại là Trade hoặc có thể là Commerce trong tiếng Anh

Thương mại là Trade hoặc có thể là Commerce trong tiếng Anh. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại vừa là một phạm trù kinh tế, vừa là một lĩnh vực hoạt động của con người nhằm mục đích sinh lợi. Hoạt động thương mại gắn liền với dịch vụ, hàng hóa, xúc tiến thương mại.

Từ quan điểm pháp lý, Điều 3(1) của Bộ luật Thương mại năm 2005 mô tả hoạt động thương mại là hoạt động thương mại bao gồm mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đầu tư và quảng bá hàng hóa và dịch vụ. và các hoạt động có ích khác.

Thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế sản xuất. Thông qua hoạt động thương mại, nhu cầu tiêu dùng của con người được đáp ứng, họ phong phú hơn và hướng ra ngoài phạm vi lãnh thổ của mỗi quốc gia.

Thương mại có thể hiểu là một ngành kinh tế độc lập, bao gồm mọi hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa và dịch vụ giữa các chủ thể trên thị trường. Trong hoạt động này, các chủ thể khác nhau tham gia và cùng tham gia vào các hoạt động thương mại như mua bán, cung ứng dịch vụ, tạo thuận lợi cho thương mại,… Hoạt động mua bán nhằm mục đích sinh lợi.

II. Đặc điểm của hoạt động thương mại

Thương mại liên quan đến nhiều mặt của cuộc sống và phát sinh khi có sự chênh lệch về giá trị giữa nhu cầu trao đổi và mua bán. Các chủ thể tham gia vào hoạt động hàng hóa nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận kinh tế. Vì vậy, hoạt động thương mại có những đặc điểm sau:

Các chủ thể tham gia hoạt động thương mại được gọi chung là thương nhân. Quan hệ thương mại phải có ít nhất một bên chủ yếu là thương nhân tham gia hoạt động thương mại có tính chất chuyên nghiệp.

Căn cứ Bộ luật Thương mại 2005, thương nhân là tổ chức kinh tế được thành lập theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, thực hiện hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và là cá nhân đã đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

III. Vai trò thương mại

Thương mại là một hoạt động thường xuyên trong cuộc sống thực

Thương mại là một hoạt động thường xuyên trong cuộc sống thực. Thương mại liên quan chặt chẽ đến việc trao đổi mua bán của con người. Hoạt động bán hàng có các vai trò sau:

  • Thứ nhất là vai trò điều tiết sản xuất, vì hoạt động sản xuất hàng hóa, sản phẩm phải được trao đổi trên thị trường.
  • Thứ hai, sự phát triển của ngành thương mại sẽ giúp mở rộng giao lưu, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển.
  • Thứ ba, hoạt động thương mại có vai trò hướng dẫn tiêu dùng. Bởi nó có thể tạo ra thói quen tiêu dùng mới trên thị trường thông qua hoạt động thương mại.
  • Ngoài ra, thương mại kích thích phát triển lực lượng sản xuất, tạo điều kiện sản xuất hàng hóa, đổi mới chất và lượng lao động, đồng thời phát triển tinh thần kinh doanh, thể hiện sự đáp ứng của sản xuất và tiêu dùng. Máy móc, thiết bị, đồ đạc, nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng, v.v.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối sản phẩm trên thị trường thông qua các hợp đồng thương mại (bán buôn, bán lẻ) được ký kết với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề khác. Nhờ đó, ngành thương mại và các ngành khác ngày càng có mối quan hệ mật thiết với nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển.
  • Thương mại còn là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, giúp phân phối các nguồn tài chính tham gia kinh doanh, lưu thông phân phối hàng hóa trên thị trường, tạo thuận lợi cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
  • Thương mại là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, hàng nông sản, hàng vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng. Thương mại cung cấp những tư liệu cần thiết cho sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất. Thương mại mở đường cho việc tiêu thụ các sản phẩm sản xuất và tạo điều kiện phát triển công nghiệp.
  • Ngoài ra, thương mại góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, trực tiếp mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ, thiết lập và mở rộng quan hệ buôn bán với các nước trên thế giới, góp phần tích lũy vốn, đặc biệt là vốn ngoại hối và đổi mới công nghệ.
Thứ nhất là vai trò điều tiết sản xuất, vì hoạt động sản xuất hàng hóa, sản phẩm phải được trao đổi trên thị trường

Trên đây là những thông tin thương mại là gì? Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn!

Previous post Tìm hiểu Tester là gì? Vai trò của Tester trong kiểm duyệt chất lượng
Next post Tìm hiểu WHO là gì? Vai trò của WHO hiện nay