Tìm hiểu quản trị là gì? Sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức

Quản trị là một hoạt động thiết yếu và phải tồn tại trong các đơn vị, nhóm, tổ chức để đạt được các mục tiêu chung. Vậy quản trị là gì? Vai trò nào phản ánh nhu cầu quản trị trong tổ chức? Những tính năng nào được bao gồm trong quản lý? Hãy cùng teologiromani.org tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

I. Quản trị là gì? 

Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo cách hiểu có kiểm soát của một số tác giả, chẳng hạn như: Theo Mary Parker Follett, “Quản lý là nghệ thuật đạt được mục tiêu thông qua người khác”. Theo James Stoner và Stephen Robbins, “Quản trị là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và quản lý các hoạt động của các thành viên trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu bằng cách sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức, nêu rõ các mục tiêu.”

Robert Kreitner: “Quản trị là quá trình làm việc với và làm việc thông qua mọi người để đạt được các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn thay đổi.” Nói một cách đơn giản, quản lý là hoạt động cần được thực hiện khi mọi người đến với nhau để đạt được mục tiêu chung.

Quản lý là nghệ thuật đạt được mục tiêu thông qua người khác

II. Sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức

Quản trị có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của một tổ chức. Sự cần thiết của quản trị trong tổ chức thể hiện ở các vai trò sau: Quản trị quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức. Nếu không có các hoạt động quản trị, không ai trong tổ chức biết phải làm gì và khi nào, khiến công việc trở nên tẻ nhạt.

Bằng cách lập kế hoạch công việc và hướng dẫn mọi người cùng làm việc hướng tới một mục tiêu chung, ban lãnh đạo giúp tổ chức hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.

Quản trị cũng giúp tổ chức kiểm soát và kiểm soát quá trình thực hiện, sắp xếp hợp lý các hệ thống và quy trình, sử dụng tốt hơn các nguồn lực để duy trì hoạt động và đạt được mục tiêu với chi phí tối thiểu. Trong cùng một tình huống, các tổ chức có quản trị khoa học tốt hơn có khả năng đạt được kết quả vượt trội hơn.

Nhu cầu quản trị thể hiện rõ nhất khi tổ chức là một doanh nghiệp. Thực tế cũng cho thấy hầu hết các công ty thất bại trong kinh doanh do thiếu năng lực, thiếu kinh nghiệm quản lý. Ngay cả khi bạn ở một mình, quản trị cũng rất quan trọng. Điều này là do mỗi người cần hướng tới mục tiêu cuối cùng và phân bổ, tổ chức các nguồn lực cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất.

III. Chức năng của quản trị trong doanh nghiệp

1. Khả năng lập kế hoạch 

Đặc điểm này giúp nhà quản lý phối hợp các hoạt động với nhân viên và giúp tổ chức hoạt động hiệu quả. Lập kế hoạch bao gồm các hoạt động sau:

  • Xác định rõ mục tiêu và phương hướng
  • Dự thảo kế hoạch hành động
  • Xây dựng kế hoạch hành động
  • Đề xuất các phương tiện để quản lý, cải tiến và phát triển tổ chức

 2. Chức năng tổ chức

Chức năng này đòi hỏi sự phân bổ và phân bổ nguồn nhân lực hợp lý

Chức năng này đòi hỏi sự phân bổ và phân bổ nguồn nhân lực hợp lý. Đồng thời, nhà quản lý cũng cần sắp xếp máy móc và kinh phí cho tổ chức, công ty. Các tính năng của tổ chức bao gồm: Tạo sơ đồ tổ chức mô tả nhiệm vụ của bộ phận Xây dựng tiêu chí cho từng công việc.

1. Chức năng của lãnh đạo 

Đây là tác động mà người quản lý tác động đến cấp dưới theo cách thức quản lý của họ. Các chức năng của lãnh đạo bao gồm: Giao việc cho nhân viên và định hướng động lực làm việc của nhân viên để thiết lập mối quan hệ giữa nhân viên và người quản lý, cũng như mối quan hệ giữa người quản lý và tổ chức.

2. Chức năng Kiểm soát 

Quản lý phải đảm bảo rằng tổ chức đang hoạt động đúng hướng và đúng mục đích. Nếu có vấn đề gì xảy ra hoặc không hoạt động, ban lãnh đạo cần có những điều chỉnh phù hợp. Các nhà quản lý có thể giúp tạo ra các hệ thống và quy trình được phối hợp nhịp nhàng để tối đa hóa năng suất và nâng cao chất lượng lao động.

IV. Ý nghĩa đối với quản trị doanh nghiệp như thế nào

Quản trị là một chức năng rất quan trọng đối với các công ty. Quản trị doanh nghiệp tốt là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của các doanh nghiệp lớn. Ngược lại, quản trị tồi có tác động xấu, thậm chí phá sản.

Quản trị công ty là một hệ thống các chính sách và pháp luật để chỉ đạo, điều hành và quản lý một công ty. Đồng thời, quản trị công ty bao gồm nhiều mối quan hệ không chỉ trong nội bộ (như cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng quản trị) mà còn cả các bên liên quan bên ngoài. Đối tác, Xã hội…)

Quản trị là một chức năng rất quan trọng đối với các công ty

Vì vậy, quản trị công ty là mô hình cân bằng và kiểm soát quyền lực giữa các bên liên quan của công ty nhằm tập trung vào sự phát triển lâu dài của công ty.

Với sự phát triển nhanh chóng về số lượng và quy mô của các lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt với sự hình thành của các công ty lớn ở Việt Nam hiện nay, quản trị công ty là một công cụ hữu ích giúp tách bạch vấn đề sở hữu. Hy vọng bài viết quản trị là gì sẽ hữu ích đối với bạn đọc!

Previous post Tìm hiểu năng lực là gì? Cấu trúc và đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng 
Next post Tìm hiểu số hóa là gì? Lợi ích của số hóa đối với doanh nghiệp